Een coupe verder

Een coupe verder

Over het drama van Baflo, wat eraan voorafging en wat erop volgde Epiloog:Het blijft voorlopig een zoektocht naar evenwicht vinden tussen loyaal zijn aan Renske, het moment vinden voor het loslaten van Samarie en ons eigen leven. Boek van 168 pagina met een dialoog...
Mevrouw wil versterven. Verhalen uit het hospice

Mevrouw wil versterven. Verhalen uit het hospice

Boekje (94 blz.) met korte verhalen over de dagelijkse praktijk in een hospice, vanuit het perspectief van een vrijwilligster beschreven. Lees meer… Aandoening Ziekte (algemeen) Thema Dood Educatief Euthanasie Levenseinde Mondigheid Rouw Perspectief Andere...
Hupsake van The

Hupsake van The

Een jaar leven met borstkanker Ervaringsverhaal van Thea die op haar 39ste borstkanker krijgt. Ze beschrijft wat er met haar gebeurt en hoe ze zich daaronder voelt. Basis zijn gebundelde openhartige mailtjes die onder deze vrolijke naam de wereld in gingen naar...
Los gekoppeld

Los gekoppeld

Egodocumenten van GGZcli?nten De verhalen spelen van 1974 tot en met 1999. Niet iedere schrijfster krijgt een hoofdstuk, maar er is geknipt in de verhalen, waarna ze geordend zijn in vijf stukken waar in chronologische volgorde de volgende fasen van het ziek zijn...